Ki sa ki kansè nan vant?

Ki sa ki kansè nan vant?

Kansè gastric, katriyèm kansè ki pi komen nan mitan tout kansè yo, ka pwopaje nan nenpòt pati nan vant la epi jeneralman nan ògàn tankou gangliyon lenfatik yo, fwa ak poumon. Kansè rive pou plizyè rezon kòm yon rezilta nan devlopman nan timè malfezan nan mukoza gastric la. Kansè gastric, youn nan kansè ki pi komen nan peyi nou an, lakòz anpil lanmò atravè lemond chak ane. Kansè gastric, ki wè pi souvan nan gason pase nan fanm, ka dyagnostike byen bonè gras a devlopman teknolojik nan dènye ane yo epi yo ka mete anba kontwòl ak pratik tretman apwopriye. Li posib pou anpeche ak elimine kansè ak kontwòl ekspè ak nitrisyon apwopriye.

1 Ki Sentòm Kansè Lestomak yo?

2 Ki sa ki lakòz kansè nan vant?

3 Ki jan yo detèmine kansè nan vant? Ki jan yo dyagnostike li?

4 Kalite kansè nan vant

5 Ki jan yo trete kansè nan vant?

6 Tretman ipètermi nan kansè nan vant

7 Operasyon kansè nan vant

Ki sentòm kansè nan vant?

Li ka pa montre okenn sentòm nan premye etap yo. Pami sentòm kansè yo, endijesyon ak gonfleman yo se premye moun ki remake. Degoutans pou manje vyann se tou youn nan sentòm kansè yo. Nan etap avanse kansè; Doulè nan vant, kè plen, vomisman, gonfleman apre yo fin manje, pèdi pwa yo obsève. Espesyalman pasyan ki gen plis pase 40 an epi ki pa te gen plent menm jan an anvan ta dwe peye atansyon sou maladi dijestif ak pèdi pwa. Siy kansè yo trè enpòtan pou detekte maladi a nan yon etap bonè. Pou dyagnostik kansè bonè, li enpòtan anpil pou w wè yon doktè espesyalis le pli vit ke ou remake divès kalite malèz nan sistèm dijestif la, doulè nan vant ak endijesyon. Nou ka rezime sentòm kansè yo jan sa a:

brûlures ak burping: Ogmante brûlures ak belching yo se sentòm kansè nan vant trè komen. Sepandan, sa pa vle di ke tout moun ki gen sentòm sa yo pral gen kansè.

Anfle: Youn nan siy evidan kansè se santi plen pandan y ap manje. Santiman pèsistan plenite ka lakòz pèdi pwa.

Senyen ak fatig: Nan premye etap kansè yo, li ka lakòz senyen nan vant la. Senyen ki pèsistan ka lakòz anemi tou. Kòm kantite globil wouj ou a ap diminye, ou ka kòmanse parèt pal epi ou ka santi w manke souf. Nan kèk ka, ou ka vomi san tou.

boul nan san: Moun ki gen kansè yo gen plis chans pou yo devlope boul nan san. Pou rezon sa a, li enperatif pou anpeche boul nan san ak doulè nan pwatrin aparisyon toudenkou, souf kout ak anfle nan pye yo. Nan ka sa a, li nesesè konsilte yon doktè espesyalis san yo pa pèdi tan.

Kè plen ak difikilte pou vale: Pami sentòm kansè yo, santiman kè plen ak difikilte pou vale yo trè enpòtan. Yo se de nan sentòm ki pi evidan yo wè nan plis pase mwatye nan moun ki gen kansè. Sentòm sa yo tou akonpaye pa doulè nan vant la oswa anba zo tete a.

Sentòm kansè nan vant avanse: Kòm kansè nan vant ap pwogrese, sentòm tankou san nan poupou a, likid nan vant la, pèt apeti ak pèdi pwa ka remake. Kansè ka pafwa pwogrese insidiously san yo pa montre okenn sentòm. Si sentòm yo rive nan etap pita, pasyan an ka rate opòtinite pou entèvansyon chirijikal. Se poutèt sa, deteksyon bonè nan kansè nan gastric trè enpòtan.

Ki sa ki lakòz kansè nan vant?

 Kansè nan vant ka gen anpil kòz. Kansè nan vant ka devlope epi pwopaje nan nenpòt pati nan ògàn aparèy dijestif yo. Konpòtman ak faktè risk ki afekte tout ògàn ki enplike nan pwosesis dijestif la ka deklanche kansè tou. Sa yo ka nan lis jan sa a;

Rejim: Youn nan kòz prensipal kansè nan vant se move abitid manje. Espesyalman manje griye ak menm jan an, legim sale ak marinated, manje trete pave wout la pou kansè. Pi bon fason pou anpeche kansè se rejim alimantè Mediterane a. Fwi ak legim òganik ak fre bay pwoteksyon kont kansè.

Enfeksyon: Yon lòt faktè enpòtan ki lakòz kansè nan vant se enfeksyon H. plori.

Sigarèt ak alkòl: Fimen se yon kòz ki ka evite kansè nan vant. Li ogmante risk kansè, sitou lè li konbine avèk alkòl. Risk kansè a ka redwi lè w pa fimen epi w pa sèvi ak alkòl.

 Jenetik: Kòm nan tout lòt kansè, faktè jenetik yo enpòtan nan kansè sa a. Faktè jenetik domine nan 1% nan ka yo.

Ki jan yo detèmine kansè nan vant? Ki jan yo dyagnostike li?

 Dyagnostik bonè trè enpòtan pou tretman siksè nan kansè nan vant. Pou rezon sa a, li trè enpòtan pou swiv moun ki gen pwoblèm nan lestomak andoskopik nan peryòd la byen bonè anba kontwòl ekspè. Avèk itilizasyon andoskopi, doktè ou ka wè èzofaj ou, lestomak ou ak premye pati ti trip la lè l sèvi avèk yon tib long ak yon kamera limen. Si gen pati ki parèt anòmal, yo pral fè yon byopsi pou yon dyagnostik definitif.

Avèk itilizasyon kòrèk andoskopi, li posib pou detekte maladi a nan yon etap bonè. Anplis andoskopi, radyografi ki amelyore kontras ak tomografi òdinatè yo se lòt metòd dyagnostik enpòtan ki fè dyagnostik kansè posib. Yo bezwen plis tès pou detèmine etap kansè a epi si li pwopaje nan lòt ògàn yo. Tès sa yo nesesè tou pou detèmine tretman ki pi apwopriye pou pasyan an. Tomografi òdinatè (CT) pou detekte gwosè ak kote kansè nan vant, laparoskopi pou tcheke si kansè a gaye, epi yo ka itilize tès tankou MRI, PETCT, ultrason ren, ak radyografi pwatrin.

 Kalite kansè nan vant

Apre dyagnostik la ak kalite kansè yo konnen, tretman ki dwe aplike yo deside. Kalite kansè ki pi komen se adenokarcinom. Nou ka eksplike kalite yo jan sa a;

 Adenokarcinom: 100 sou 95 kansè nan vant yo se adenokarcinom. Adenokarcinom, kalite kansè ki pi komen, kòmanse nan selil ki kouvri vant la.

 Kansòm selil squamous: Kansòm selil squamous yo trete tankou adenokarcinom epi yo se selil ki sanble ak po ki ant selil glann ki fòme vant lan.

Lenfom gastric: Malgre ke lenfom gastric ra anpil, kansè nan lestomak diferan de lòt kalite.

 Timè stromal gastwoentestinal (GIST): Timè stromal gastwoentestinal ki ra (GIST) ka benign oswa malfezan. Kalite kansè sa a rive nan selil tisi konjonktif ki sipòte ògàn yo nan sistèm dijestif la (gastroentestinal), espesyalman lestomak la.

 Timè neroendokrin (NET): Timè neroendokrin (NETs) ka benign oswa malfezan (kansè). Sa a kalite kansè ki ra anjeneral ap grandi nan tisi yo ki pwodui òmòn nan aparèy dijestif la.

Ki jan yo trete kansè nan vant?

 Apre yo fin detèmine dyagnostik la ak kalite kansè, yo deside tretman ki dwe itilize a. Tretman kansè mande pou yon apwòch miltidisiplinè. Siksè ka reyalize ak travay ann ekip ekspè ak yon lopital konplètman ekipe. nan kansè Bon fason pou retire timè a se pati ki pi enpòtan nan tretman kansè. Pwosedi chirijikal siksè nan peryòd la byen bonè yo trè enpòtan pou esperans lavi a nan pasyan an. Lestomak pasyan an ka pasyèlman oswa konplètman retire chirijikal. Nan pasyan ki gen tout vant retire, yon nouvo lestomak fèt nan trip la epi pasyan an ka kontinye lavi nòmal li. Pasyan k ap viv nan fason sa a yo bay konsèy nitrisyonèl ki ankouraje yo manje mwens epi manje souvan. Gen kèk pasyan ki ka resevwa terapi radyasyon oswa terapi dwòg apre yo fin retire vant, jan doktè a detèmine, selon kalite kansè a.

Tretman ipètermi nan kansè nan vant

Si timè a gaye nan nœuds lenfatik yo pandan tretman ki varye selon etap la, se definitivman chimyoterapi aplike. Chimyoterapi preoperasyon trè enpòtan pou ogmante efikasite apre operasyon an, espesyalman nan kansè nan gastric soti nan dezyèm etap la. Anplis de sa, chimyoterapi cho ki rele "ipètermi" bay rezilta siksè nan tretman kansè nan pasyan apwopriye. Chimyoterapi cho, ki rele hyperthermia, se aktyèlman yon metòd tretman ki te itilize pou 20-30 ane. Metòd la, ki te premye itilize nan kansè fi, se kounye a lajman ki itilize nan kansè nan vant ak kolon.

Operasyon kansè nan vant

Operasyon nan vant, ki pran plizyè èdtan, retire pifò oswa tout vant la. Apre operasyon gastric, li rekòmande ke pasyan an dwe manje nan ti pòsyon nan entèval kout epi manje a ta dwe moulen ak vale trè byen. Kontwòl regilye yo ta dwe kontinye apre operasyon ak tretman kansè nan gastric.

 

 

 

 

Kite yon kòmantè

Konsiltasyon gratis